Läs- och skrivstöd

Studenter med dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning kan få hjälp på biblioteket med att få anpassad kurslitteratur, som till exempel talböcker, punktskrift eller förstorad elektronisk text.

Pedagogiskt stöd

Vid behov kan du få anteckningshjälp, mentorsstöd och förlängd tentamenstid. Information om vilket stöd du kan få och hur du går till väga för att få det finns på Lunds universitets centrala webbplats.

Boka tid med kontaktbibliotekarie Johnny Jönsson för att få:

  • inloggning till Legimus – bibliotek för talböcker
  • beställa ny inläsning av kurslitteratur
  • förlängd lånetid på kurslitteratur

Talsyntes

Med talsyntesprogrammet TorTalk kan du lyssna på digital text, böcker och artiklar. På Lunds universitetsbiblioteks sida kan du ladda ner programmet till din egen dator.

Guide om läs- och skrivstöd

I Universitetsbibliotekets guide Läs- och skrivstöd hittar du bland annat information om hur du laddar ner och lyssnar på talböcker. Där finns också information om olika hjälpprogram.

För att få bästa hjälp kontakta Johnny Jönsson och bestäm en tid för ett besök.

Default user image.

Johnny Jönsson

Biobliotekarie

E-post: Johnny [dot] Jonsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Mobil: 076-762 00 42

Ansvarig för fjärrlån och tidskrifter. Kontaktbibliotekarie för funktionshindrade.

Öppettider

Ordinarie öppettider

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–16.00