Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konferensresor gör forskare till klimatbovar

Gruppbild på ett flertal vuxna personer. Bild.
Ny studie visar att vissa söt- och saltvattensforskare är klimatbovar. Foto: Lars Tranvik.

Klimatforskare framhåller ofta att det ligger i allas intresse att koldioxidutsläppen minskar. Men hur bra är de själva på att minimera sina klimatavtryck? En ny studie från Lund visar att vissa bränner halva sin CO2-budget på en vecka. Men att det finns sätt att minska utsläppen.

Forskare har granskat utsläppen från deltagare på en årlig internationell vattenkonferens mellan åren 2004 och 2023. Konferensen, som arrangeras av Association for the Sciences of Limnology and Oceanography, besöks i genomsnitt av 1 500 personer. De senaste åren har den hållits på platser som Puerto Rico, Hawaii och Mallorca. De genomsnittliga utsläppen per deltagare och konferens låg på 1,3 ton koldioxid. Denna siffra kan jämföras med nivån för utsläpp per person och år som vi behöver ta oss ner till om vi ska nå målet enligt Parisavtalet: 2,3 ton 2030 och 1,4 ton 2040.

De koldioxidutsläpp som deltagarna själva genererar när de deltar i konferensen blir elefanten i rummet som ingen riktigt vill prata om, säger Emma Kritzberg, biologiprofessor vid Lunds universitet.

– Som konferensdeltagare bränner du alltså mer halva din årliga CO2-budget på en vecka. De koldioxidutsläpp som deltagarna själva genererar när de deltar i konferensen blir elefanten i rummet som ingen riktigt vill prata om, säger Emma Kritzberg, biologiprofessor vid Lunds universitet.

människor på väg genom en byggnad till ett flygplan. Bild.
Att flyga från Ulan Bator till Mallorca frestar på ens koldioxidavtryck. Foto: Emma Kritzberg.

Att minska koldioxidutsläppen från konferenser kräver mer än ytliga åtgärder, såsom vegetarisk kost – i stället bör forskarvärlden övergå till praktiska lösningar för att minska flygsträckorna. Att akademin gör allvar av att minska sina egna utsläpp gynnar trovärdigheten och kan inspirera andra utsläppsintensiva verksamheter, menar Emma Kritzberg.

– Bland forskarna som deltar på dessa konferenser finns djup kunskap och stort engagemang kring klimatförändringarna och hur de påverkar de akvatiska systemen. Faktum är att 50 procent av alla presentationer berörde klimatförändringar. Det var också stort fokus på att denna kunskap behöver ”omsättas” och ”leda till förändring”, inte enbart kommuniceras inomvetenskapligt, säger Emma Kritzberg.

bildspel på stor skärm. Bild.
Den nya studien visar att en del söt- och saltvattensforskare drar ner förnekelsens rullgardin när det kommer till de egna klimatavtrycken. Foto: Emma Kritzberg.

Parisavtalet är FN:s klimatavtal som trädde i kraft 2016. Det kom till för att begränsa den globala temperaturökningen och stödja dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader till år 2100 och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grad genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Problematiska öar

Den nya studien pekar på flera vägar för att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från vetenskapliga konferenser. Det är enligt forskarlaget viktigt att insatserna riktas till områden där de har störst effekt. Att framhålla betydelsen av att enbart servera vegetarisk kost eller använda eldrivna lokala transportmedel är i praktiken inte av särskilt stor vikt när man sätter det i relation till de totala utsläppen konferensen genererar.

– Att arrangera konferenser parallellt på flera platser samtidigt, särskilt i Nordamerika, centrala Europa och Asien, kan minska utsläppen avsevärt eftersom de flesta deltagarna får kortare resväg. Samt att inte hålla konferenser på öar som Mallorca, Hawaii och Puerto Rico, säger Emma Kritzberg.

Förutom Lunds universitet har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: University of Lausanne, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Studien publicerades i Limnology and Oceanography Letters: ”The elephant in the conference room: Reducing the Carbon Footprint of Aquatic Science Meetings”