Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Unikt center för insektsforskning invigs

För att bättre förstå det framtida samspelet mellan insekter, klimat och människa startar Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Max Planck-sällskapet ett nytt forskningscenter – Max Planck Center - next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE).
Torbjörn von Schantz, Lunds universitets rektor, i talarpulpeten.
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz talade under invigningen av det nya centrat. FOTO: Anette Neldestam Larsson/SLU

Initialt ska centrat drivas under en femårsperiod. De tre lärosätena står gemensamt för finansieringen på totalt 75 miljoner kronor. Målet är att de svenska och tyska spjutspetsforskarna ska dra nytta av varandras kunskap, utrustning och nätverk. Samarbetsprojektet ska även kunna fungera som en språngbräda för doktorander och unga forskare.

– Detta internationella centrum mellan ledande institutioner och forskargrupper är en viktig investering för framtiden. Klimat- och hållbarhetsfrågor är globala och komplexa och kräver att starka forskningsmiljöer samarbetar. Max Planck Center ger alla förutsättningar för att ytterligare stärka kunskap och forskning på ett viktigt område, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

Under de senaste 100 åren har människans påverkan på klimatet och ekosystemen blivit allt mer kännbar. Utsläppen av koldioxid i atmosfären ökar och temperaturerna och havsnivåerna stiger. I klimatförändringarnas spår har barkborrarnas härjningar blivit allvarligare och insektsburna sjukdomar har börjat sprida sig till helt nya områden. Detta samtidigt som förekomsten av de nyttiga pollinatörerna minskar.

– Vi såg en möjlighet att genom utvidgat samarbete belysa frågeställningar kopplade till insekters ekologi i en tid av extrem mänsklig påverkan på klimatet och ekosystemen, säger Christer Löfstedt, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Fokus ligger på att studera hur temperaturförändringar, växthusgaser och luftföroreningar påverkar insekters doftsinne och vilken förmåga insekterna har att anpassa sig till dessa förändringar. Med den kunskapen hoppas forskarna få viktiga nycklar till vad kommande generationer har att vänta i frågor som rör livsmedel, klimat och hälsa.

– Skadeinsekter är människans främsta konkurrent om jordbruks- och skogsprodukter. Vår forskning kommer att ge viktiga bidrag till en miljövänlig kontroll av dessa insekter. Detsamma gäller kontroll av myggor som sprider malaria och West Nile-feber, som letar sig allt närmare Europa, säger Christer Löfstedt.

Senaste nyheter

2020-02-06

Mask i hjärnan hos ödleembryon

Mask i hjärnan hos ödleembryon
2020-02-06

Atenas foto blir målning i Beirut

Atenas foto blir målning i Beirut
2020-01-29

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras

Immunförsvaret otillräckligt när klimatet förändras
2020-01-28

Unikt center för insektsforskning invigs

Unikt center för insektsforskning invigs
2019-12-20

Falken ser bytet tydligt i över 350 km/h

Falken ser bytet tydligt i över 350 km/h