Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Över 100 miljoner kronor i anslag

20 forskare vid biologiska institutionen har fått anslag från Formas och Vetenskapsrådet (VR). Sammanlagt uppgår anslagen till över 100 miljoner kronor. Två forskare sticker ut som de som får mest.
Hus som tillhör biologiska institutionen.
Miljoner till forskning vid biologiska institutionen. Foto: Inger Ekström

Maj Rundlöf får 10 620 274 kronor i Formas utlysning ”Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter”. Hon får också Formas anslag för framtidens forskningsledare, 2 999 304 kronor. Anslagen får hon för att undersöka hur bin utsätts för och påverkas av olika kemikalier och hur pollinering och växtskydd kan integreras.

Henrik Smith får 11 961 715 kronor i Formas utlysning ”Ekologisk produktion och konsumtion”. I projektet undersöker han vad som begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige. Dessutom får han 2 994 069 kronor från Formas till projektet: Landskapsperspektiv för att effektivt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap. Henrik Smith har även fått 2 200 000 kronor från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne. Pengarna går till ett projekt för att skydda insekter på naturbetesmarker.

De får både Formas och VR

David O’Carroll, Mats Hansson och Mikael Pontarp får anslag från både Vetenskapsrådet och Formas. David O’Carroll får 2 998 572 kronor i Formas delutlysning Forsknings- och utvecklingsprojekt och 3 600 000 i projektbidrag från VR. Mats Hansson får 2 979 885 kronor från Formas och 2 820 000 från VR i samma utlysningar. Mikael Pontarp får 2 984 496 kronor i Formas utlysning för framtidens forskningsledare och 4 000 000 kronor i etableringsbidrag från VR.

David O’Carroll ska undersöka effekten av låga doser av insektsmedel på synsinnet hos viktiga pollinerande insekter och de neurala mekanismerna bakom uppmärksamhet i insektshjärnan. Mats Hanssons projekt handlar om genetisk variation i skandinaviska kornmutanter samt att identifiera gener som bestämmer arkitekturen hos korn. Mikael Pontarp får anslag till sina projekt om nya perspektiv på biologisk skadedjursbekämpning samt biodiversitetsmönster längs miljögradienter.

Teater och plast

Martin N Andersson och Mikael Ekvall får Formas stöd till forskningsprojekt för framtidens forskningsledare. Martin N Andersson får 2 998 470 kronor för att forska på luktsinnets evolution och för att hitta nya sätt att bekämpa skadeinsekter. Mikael Ekvall får 2 999 220 kronor för att identifiera allvarliga effekter på organismer som exponeras för nanoplast i akvatiska system.

Mikael Ekvall får tillsammans med Martin Lundqvist och Tommy Cedervall även Formas stora kommunikationsutlysning på 2 094 591 kronor. Med hjälp av teaterns genomslagskraft kombinerad med en workshop ska de berätta om problemen som nanoplast orsakar.

Möter klimatförändringar

I sin öppna utlysning har Formas beviljat Lars-Anders Hansson 2 945 001 kronor till ett projekt om hur inlandsvattens funktion i ekosystem säkerställs i ett framtida klimatscenarium. Genom Formas får han även 2,9 miljoner kronor från Biodiversa. Målet är att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att möta effekterna av klimatförändringar, inte minst hur vattenresurser påverkas av fler stormar och värmeböljor.

Håkan Wallander får 2 987 388 kronor i Formas öppna utlysning för att undersöka fosforeffektivt jordbruk med arbuskulär mykorrhiza. Johan Hollander får 2 968 887 kronor till ett projekt om ekosystembaserat skydd av strandlinjen. Johannes Rousk får 3 000 000 kronor för att forska på mikrobernas beroende av fukt i marken och vad som sker när marken återfuktas efter torka. Anders Persson beviljas 2 995 200 kronor för att undersöka konsekvenserna av förbättrad konnektivitet och nya våtmarker för fisksamhällen i rinnande vatten.

Varseblivning och tuberkulos

Anna Runemark och James Herbert-Read får vardera 4 000 000 kronor i etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. Anna Runemark undersöker genetiken bakom ekologisk artbildning, James Herbert-Read den kollektiva kognitionen i djurgrupper.

Vetenskapsrådet har även beviljat följande biologer bidrag: Christer Brönmark får 3 900 000 kronor till ett projekt där han studerar hur fiskar som alltid behöver leva i fruktan för rovdjur påverkas och hur de möter hoten. Stanley Heinze får 3 200 000 kronor för att undersöka neurala korrelationer av olika navigeringsstrategier. Fredric Carlsson får 3 270 000 kronor för att undersöka de mekanismer som ligger till grund för kronisk tuberkulos. Arne Hegemann får 3 200 000 kronor för att studera immunförsvaret hos fåglar och hur det påverkar om och när de flyttar. Per Henningsson får 3 000 000 kronor för att forska på de aerodynamiska egenskaperna när flygande djur manövrerar i luften. 

Formas utlysning Mobilitetsstöd riktas till forskare som nyligen avlagt forskarexamen. Lina Herbertsson får 4 151 272 kronor i utlysningen. Hon ska undersöka bekämpningsmedel som liknar neonikotinoider för att utröna effekterna på humlor.
Jan Olsson

Senaste nyheter

2018-12-12

Djur drabbas om sommaren 2018 går i repris

Djur drabbas om sommaren 2018 går i repris
2018-12-07

Så hamnade flugorna i våra fruktfat

Så hamnade flugorna i våra fruktfat
2018-11-30

Historiskt klimat viktigt för markens svar på framtida klimatförändringar

Historiskt klimat viktigt för markens svar på framtida klimatförändringar
2018-11-29

Mångmiljonsatsning på biologisk kompass och pollinerande insekter

Mångmiljonsatsning på biologisk kompass och pollinerande insekter
2018-11-26

Över 100 miljoner kronor i anslag

Över 100 miljoner kronor i anslag