Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nio biologer får 32 miljoner

Vetenskapsrådet har beslutat om projekt- och etableringsbidrag till forskning inom naturvetenskap och teknik. Bland forskarna som får pengar finns nio biologer vid Lunds universitet.
Biologiska institutionen i Lund.
Vetenskapsrådet beviljar nästan 32 miljoner kronor till nio forskare vid Biologiska institutionen i Lund. Foto: Kennet Ruona

Biologerna från Lund får totalt 31 974 000 kronor. Pengarna betalas ut över fyra år.

Professor Staffan Bensch får 4,1 miljoner kronor till ett projekt om variation i parasiters värdspecificitet. Målet är att ta reda på varför vissa parasiter kan infektera hundratals arter medan de flesta är begränsade till några få.

Charlie Cornwallis, universitetslektor, får 3,5 miljoner kronor för att undersöka evolutionen av komplext liv och dess roll i ekologiska genombrott.

Anders Enjin är postdoktor och får ett etableringsbidrag på 3,05 miljoner kronor. Anders Enjin undersöker fuktsinnet hos insekter.

Universitetslektor Christoffer Johansson Westheim beviljas 3,25 miljoner kronor till ett projekt som rör effekten av morfologi. Aerodynamiska kostnader och anpassningar till flykt hos fåglar och fladdermöss.

Christer Löfstedt, professor, får 4,1 miljoner kronor till forskningsprojektet Från sekvens till funktion – evolution av feromonreceptorer i ett molekylärt perspektiv.

Karin Rengefors, professor, beviljas 3,3 miljoner kronor till forskningsprojektet Spridningsparadoxen: Hög utbredning men begränsad spridning.

Professor Anders Tunlid får 3,656 miljoner kronor för att undersöka Ektomykorrhizasvampars nedbrytning av markbundet organiskt kväve.

Professor Tobias Uller beviljas 3,5 miljoner kronor till projektet Sexuellt urval och evolution via genutbyte hos ödlor.

Universitetslektor Olivier Van Aken får 3,518 miljoner kronor till ett projekt med titeln Utforskande av signalering från organell till kärna i växter under stress.

Vetenskapsrådet fick sammanlagt in 1682 ansökningar till projekt- och etableringsbidrag. Knappt var femte ansökan, totalt 325 stycken, beviljades.

Beviljandegraden var densamma för män som för kvinnor. Av de 360 ansökningarna från kvinnliga forskare beviljades 70 stycken, 19 procent. Antalet ansökningar från manliga forskare uppgick till 1322 stycken. Av dessa beviljades 255, det vill säga 19 procent.

Sammanlagt beviljade Vetenskapsrådet 50 ansökningar från Lunds universitet med ett totalt beviljat belopp på 170 351 000 kronor. Bara Uppsala universitet fick fler ansökningar beviljade, 66 stycken, och mer pengar, 219 011 000 kronor.

Jan Olsson

Senaste artiklar

2018-01-17
Hybridisering kan leda till många olika kombinationer
Hybridisering kan leda till många olika kombinationer
2018-01-02
Invald i Kungliga Vetenskapsakademien
Invald i Kungliga Vetenskapsakademien
2017-12-20
Avhandling i botanik belönas med 130 000 kronor
Avhandling i botanik belönas med 130 000 kronor
2017-12-14
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
2017-12-13
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj