Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljövänlig bekämpning skyddar jordgubbar

Glenn Svensson, forskare vid biologiska institutionen, fick nyligen drygt 2,1 miljoner kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas för att utveckla ett doftbaserat biologiskt växtskydd för jordgubbsodlingar. Redan nu har han och hans kollegor haft stor framgång och identifierat det exakta feromonet, doftämnet, som de velat hitta.
Glenn Svensson preparerar feromonfällor.
Glenn Svensson preparerar med bete innan fällorna placeras i jordgubbsodlingar. Foto: Jan Olsson

Jordgubbsvecklaren orsakar stora skador på jordgubbsodlingar varje år. Jordgubbarna betingar ett högt ekonomiskt värde för odlarna, som vill undvika att insekter skadar de värdefulla bären. På plantor som angripits av jordgubbsvecklaren blir jordgubbarna fula och små. Därmed blir de svårare att sälja och mindre värda.

Vid biologiska institutionen pågår ett framgångsrikt forskningsprojekt där forskare med hjälp av feromoner, doftämnen, förvirrar hanarna så att de inte hittar honorna. Därmed misslyckas de att para sig och jordgubbsvecklaren förökar sig inte.

Feromonfälla i ett jordgubbsfält.
På plats i bärodlingen fastnar jordgubbsvecklare i fällan. Foto: Glenn Svensson

Projektet kan bidra till att biologisk ”grön” bekämpning ersätter kemikalier i jordgubbsodlingar. Det kan räcka med ett gram av feromonet för att skydda ett hektar odlingar.  

Ett annat sätt att använda feromonet är att placera ut fällor för att upptäcka när skadeinsekten börjar flyga. På så vis kan jordgubbsodlaren sätta in traditionell bekämpning vid exakt rätt tidpunkt och behöver inte använda kemikalier under lång tid, något som gör att kemikalieanvändningen minskar.

Jordgubbsvecklare har fastnat i fällan.
Här fastnar jordgubbsvecklarna. Foto: Glenn Svensson

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas fick in 24 ansökningar om forskningsmedel för projekt om integrerat växtskydd. Glenn Svensson var en av fyra som fick positivt besked, för hans del 2 132 092 kronor.

Jan Olsson

Senaste nyheter

2018-09-25
Lundaforskare om fågelarter i ny bok
Lundaforskare om fågelarter i ny bok
2018-09-20
Miljövänlig bekämpning skyddar jordgubbar
Miljövänlig bekämpning skyddar jordgubbar
2018-09-18
Bakterier gör elektrisk ström av socker i din tarm
Bakterier gör elektrisk ström av socker i din tarm
2018-09-07
Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl
Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl
2018-08-29
Färgseendet gör rovfåglar till framgångsrika jägare
Färgseendet gör rovfåglar till framgångsrika jägare