Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows

Johannes Rousk, lektor vid biologiska institutionen har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Anslaget på 1,5 miljoner kronor per år i fem år går till att studera jordmikrobers påverkan på koldioxidutsläppen i atmosfären.
Johannes Rousk
Johannes Rousk. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har utsett totalt 24 framstående forskare till Wallenberg Academy Fellows. Av de 24 forskarna är tre verksamma vid Lunds universitet: Johannes Rousk, mikrobiell ekolog, historikern Johan Östling och biomedicinteknikern Hanna Isaksson.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Johannes Rousk och hans grupp att undersöka hur mikroorganismer i marken styr den globala kolcykeln, och därmed markens koldioxidutsläpp.

Mikrober kan använda kolet i marken på olika sätt. Ett sätt är att skapa energi genom respiration i cellerna, ett annat att bygga biomassa för att växa. Fördelningen mellan energi och biomassa avgör om kolet släpps ut i atmosfären eller binds i marken.

– Det är den viktigaste faktorn att ta reda på mer om för att vi ska kunna förstå om våra ekosystem sänker eller ökar koldioxidutsläppen i atmosfären, säger Johannes Rousk.

Han och hans forskningsgrupp söker svar på om, och i så fall hur, markens mikroorganismer anpassar sig till miljöförändringar i form av global uppvärmning och torka. Och leder det till ökade eller minskade koldioxidutsläpp om mikroberna anpassar sig?

För att undersöka konsekvenserna av ökad temperatur och torka bedriver de fältförsök på vitt skilda håll: utanför Abisko, i Etiopien, Australien och på USA:s östkust.

Anslaget, totalt 7,5 miljoner kronor, innebär trygghet. Johannes Rousk pekar främst på den trygghet som pengarna skänker hans forskningsgrupp bestående av åtta unga forskare. Gruppen ska utökas med ett par nya rekryteringar framöver.

– Anslagets storlek ger faktiskt möjlighet att fokusera på mitt övergripande mål inom forskningen. Det som en kollega beskrev som polstjärnemål, ett mål att navigera efter. Mitt polstjärnemål låter enkelt men går bara att närma sig, inte att nå. Det är att kunna se världen från mikroorganismens perspektiv, säger han.

Hur ska du fira det här?

– Fira är på ett sätt det jag kommer att ägna kommande fem år till. Alltså möjligheten att få hålla på med och åstadkomma det jag brinner mest för. Har svårt att se vad som är roligare än att kunna ägna sig åt sitt största intresse.

Inget annat firande i närtid?

– Jag ska fira tillsammans med min hustru, Kathrin Rousk. Hon är forskare och jobbar som ekosystemekolog på universitetet i Köpenhamn. Jag ser fram emot ett extra festligt nyårsfirande tillsammans.

På lu.se finns mer att läsa om Lunds universitets tre nya Wallenberg Academy Fellows.

Jan Olsson

Senaste artiklar

2018-01-17
Hybridisering kan leda till många olika kombinationer
Hybridisering kan leda till många olika kombinationer
2018-01-02
Invald i Kungliga Vetenskapsakademien
Invald i Kungliga Vetenskapsakademien
2017-12-20
Avhandling i botanik belönas med 130 000 kronor
Avhandling i botanik belönas med 130 000 kronor
2017-12-14
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
Lundabiolog bland nya Wallenberg Academy Fellows
2017-12-13
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj
Kläckta eller födda levande avgör om reptiler lever i kärnfamilj