Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl

Hittills har forskare ansett att fåglar som lever i grupper men inte har egna ungar hjälper till att föda upp sina yngre syskon för att de delar gener och på så vis försäkra sig om att generna förs vidare. Men den bilden stämmer bara delvis. En ny studie från Lunds universitet konstaterar att hjälpsamma fåglar ökar sina chanser att själva bli föräldrar i framtiden.
Brunbukig glansstare (Lamprotornis superbus).
brunbukig glansstare (Lamprotornis superbus). Foto: Creative commons

– Resultaten visar att hjälpsamheten inte bara gagnar familjemedlemmarna, utan också ökar chanserna för dem som hjälper till att senare i livet ta över i gruppen, något som kan liknas vid att få jackpot i ett reproduktionskasino, säger biologen Charlie Cornwallis.

Investerar i sig själva

Forskarna vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund har studerat 20 olika fågelarter. De studerade bland annat om det var hanar eller honor som mest hjälpte sina föräldrar att föda upp syskonen och i vilken utsträckning som de unga fåglarna fortplantade sig inom sin grupp senare i livet. Resultaten visar att individer av det kön som har störst sannolikhet att senare i livet fortplanta sig inom gruppen är de som satsar mest på att hjälpa till.

Enligt Charlie Cornwallis kan det finnas olika anledningar varför hjälpsamma individer ökar sina möjligheter att själva bli föräldrar. En anledning kan vara att de genom att hjälpa till blir en del av en större social grupp än de som inte hjälper till lika mycket, och att det bidrar till ökade chanser att i framtiden para sig och att då få hjälp med att föda upp de egna ungarna. Det kan också röra sig om ett slags kontroll, en form av övervakning, där individer som inte hjälper till kastas ut ur gruppen, medan de som hjälper till får stanna.

Förändrar bilden av hjälpsamhet

– I vilket fall som helst verkar det som om individer mer hjälper till för att främja sin egen framgång, inte bara familjemedlemmarnas. De hjälper till för att de själva tjänar på det, säger Charlie Cornwallis.

– Även om det är ett starkt och laddat ord så kanske man skulle kunna säga att det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar.

Enligt honom och hans kollegor kommer studien att förändra bilden av hjälpsamhet i sociala grupper. Den nuvarande synen att individer hjälper familjemedlemmar för att de delar gener måste kompletteras. Hjälpsamheten är inte bara osjälvisk, den färska studien visar att långsiktig egennytta och individuella fördelar också spelar en viktig roll för att fåglar ska hjälpa till.

Studien publiceras i en artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.
Jan Olsson

Senaste nyheter

2020-07-03

Inavlad lärka förklarar sångfåglarnas immunförsvar

Inavlad lärka förklarar sångfåglarnas immunförsvar
2020-06-25

Johannes befordras till professor

Johannes befordras till professor
2020-06-05

Fågelmatning hjälper honor mer än hanar

Fågelmatning hjälper honor mer än hanar
2020-05-28

Drastiskt förändrad flora i Skåne

Drastiskt förändrad flora i Skåne
2020-05-14

Röntgen hjälper forskare förstå och förhindra SARS CoV-2 virusets förökning

Röntgen hjälper forskare förstå och förhindra SARS CoV-2 virusets förökning