Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Allan Rasmusson

Professor

Jag föddes 1965 och växte upp på landsbygden i Skåne. Av många olika intressen så var det biologi som jag fastnade för under studieåren i Lund. I samband med att jag studerade vid Imperial College i London blev jag särskilt intresserad av växters respiration och energieffektivitet. Ett fält som jag har fortsatt att studera som magisterstudent och doktorand i Lund och i Adelaide, som postdoc vid Institut für Genbiologische Forschung i Berlin, och sedan 1996 som forskare vid Lunds universitet.

Klarar ofta svåra miljöer

Jag har använt olika metoder i min forskning: biokemisk, molekylärbiologisk och fysiologisk. Och jag har upplevt hur växters respiration har visat sig vara en del av en hel mängd fundamentala livsprocesser. Med tiden har arbetet lett till nya ämnen att utforska, såsom cellers redoxnivåer och växters sätt att anpassa sig till markens pH, kvävenivå och samspelet med symbionter.

Växter är specialiserade på att klara sig i skiftande och ofta ogästvänliga miljöer där de kombinerar ljus, vatten, koldioxid och näringsämnen för att överleva. Det finns ungefär 30 000 gener i en växt och en cell innehåller omkring 10 000 proteiner som samspelar med varandra, med DNA och RNA, med lipider, kolhydrater och hundratals metaboliter i olika delar av cellen. För ungefär hälften av alla gener har vi ännu ingen kunskap om vilken funktion som de har.

Flexibilitet och stresstålighet

Generellt har även ”enkla” växter ett antal olika sätt, eller vägar, för att klara sig när deras livsförutsättningar skiftar. Olika transportvägar inuti växter ger dem en enorm inre flexibilitet som tillåter dem att ta itu med och klara av diverse stressmoment och förändringar i deras habitat. Exempel på sådana stressmoment är skiftande vindar och tillgång till ljus och vatten samt patogener.

Nyckelfaktorer för att växter ska kunna överleva i ogästvänliga miljöer finns i växternas inre komplexitet och deras olika försvarsmekanismer.

Undervisning och läroböcker

Jag koordinerar, planerar och undervisar i flera kurser, både på grundnivå och avancerad nivå. Bland annat på kurser i växtbiologi, molekylärbiologi och metoder inom molekylärbiologin. Jag ansvarar även för delar av undervisningen på grundkursen i botanik och kursen i molekylär genetik på avancerad nivå.

Jag bidrar till att utveckla läromedel. Bland annat är jag en av huvudmedarbetarna till tre utgåvor av den internationellt dominerande läroboken i växtfysiologi (Taiz and Zeiger, Plant Physiology), en lärobok som har getts ut på elva olika språk.    

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Allan Rasmusson
E-post: allan [dot] rasmusson [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Molekylär cellbiologi

+46 46 222 93 81

B-A329A

4

Forskargrupp

Växtbiologi

Doktorander och postdocs

Postdoktorer

Bradley Robert Dotson