Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åke Lindström

Professor

Min forskning fokuserar på förändringar i fåglarnas antal och utbredning i Sverige och då inte minst på hur de påverkas av förändringar i klimat och naturmiljöer. Både i Sverige och i Europa reagerar fåglarna snabbt på ett varmare klimat. De flesta, men inte alla, drar sig norrut, men inte med samma hastighet som klimatet förändras. Samtidigt blir fåglar som trivs och klarar sig i många olika miljöer (generalister) allt vanligare, på bekostnad av arter som har större krav på sin naturmiljö (specialister). Denna forskning anknyter starkt till mitt arbete som chef för Svensk Fågeltaxering, ett landsomfattande program för att följa förändringar i den svenska fågelfaunan.

Jag är också sedan länge mycket intresserad av fågelflyttning, speciellt fåglarnas beteende, fysiologi och fettupplagring under flyttningen. Genom åren har jag arbetat mycket ute i fält, inte minst i arktiska miljöer, men jag har också varit involverad i inomhusstudier, inklusive fåglar som ”flyttar” i vår vindtunnel. Just nu fokuserar jag på dubbelbeckasinens flyttning. Jag är sedan länge även djupt involverad i LUVRE-projektet, där jag studerar fjällfåglarnas antalsförändringar, ruggning och fettupplagring innan bortflyttningen från Lappland.

Curriculum vitae

  • 2004- Utnämnd till professor vid Ekologiska institutionen, Lunds universitet (numera vid Biologiska institutionen)
  • 2002- Ansvarig för Svensk Fågeltaxering
  • 1991-1992 Ett års gästforskare (“PostDoc”) vid Zoological Laboratory, University of Groningen, Holland
  • 1990 Disputerade vid Ekologiska institutionen, Lunds universitet på avhandlingen “Stopover ecology of migrating birds”, med Thomas Alerstam som handledare.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Professor Åke Lindström
E-post: ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Professor

Biodiversitet

+46 46 222 49 68

E-C353

50

Forskargrupp

Biodiversitet och bevarandevetenskap

Projekt

Svensk Fågeltaxering

Doktorander och postdoktorer

Doktorander, huvudhandledare

Dafne Ram