Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kursöversikt

Kurserna är på 15 hp och helfart om inget annat anges. a: ges första hälften b: ges andra hälften d: ges på distans h: ges på halvfart k: ges på kvartsfart kv: ges på kvällstid å: ges på åttondelsfart.

Frågor? Kontakta studievägledarna
Lotta Persmark tel. 046-222 37 28 e-post: lotta.persmark [at] biol.lu.se
Christina Ledje tel. 046-222 73 16 e-post: christina.ledje [at] biol.lu.se

Vissa kurser länkar till Lunds universitets kursdatabas

 

Höstterminen 2016

Vårterminen 2017

Period 1 (28/8 2017–27/10 2017)

Period 2 (30/10 2017–12/1 2018)Period 1 (15/1 2018–19/3 2018)Period 2 (20/3 2018–1/6 2018)

Kandidatkurser

Kandidatkurser

Allmän kemi 7,5 hp, h, KEMA10Biokemi 7,5 hp, h, KEMA03Allmän kemi 7,5 hp, h, KEMA10Biokemi 7,5 hp, h, KEMA03 och Oorganisk kemi 7,5 hp, h, KEMA12
Cellbiologi, MOBA01Cellens kemi, MOBA02Miljörätt, MNXC01Biostatistisk grk. 7,5 hp, h, MASB11
Ekologi, BIOC02Försöksdesign och analys 7,5 hp, b, BIOC04Molekylärbiologi, MOBA03Cellens kemi, MOBA02
Humanbiologi o. evol. 7,5 hp, k, kv, BIOF06Genetik o. mikrobiologi, BIOA01Organisk kemi 7,5 hp, h, KEMA01Djurs beteende, BIOF07
Humanfysiologi, BIOC01Kandidatexamensarbete, BIOK01/MOBK01 Ekologi, BIOC02
Organisk kemi 7,5 hp, h, KEMA01Oorganisk kemi 7,5 hp, a, KEMA12 Kandidatexamensarbete, BIOK01/MOBK01
 Zoofysiologi 7,5 hp, a, BIOB09KURSPAKETET ORGANISMBIOLOGI BIOKP1 (30 hp): Zoologi 12 hp, BIOB02, 
Botanik 12 hp, BIOB01, Faunistik 3 hp, BIOB04, Floristik 3 hp, BIOB03

Avancerade kurser

Avancerade kurser

Bioinfo. o. sekv. analys 7,5 hp, a, BINP11Bearb. o. analys av biol. data, 7,5, h, BIOS14Akvatisk ekologi, BIOR68Antibiotika - biol. o. kemi 7,5 hp, a, BIOR56
Immunologi, BIOR16Ekotoxikologi, BIOR41Bevarandebiologi, BIOR37Biologisk miljöövervakning, BIOR39
Limnologi, BIOR17Evolutionär zooekologi, BIOR35Bev.biol. – teor. prakt. & utv. met. h, d, S, BIOR70Cell o. mol. immunologi, BIOR75
Marinekologi, BIOR65Farmakologi, BIOR14DNA-sekvenseringsinformatik I, BINP26Kemisk ekologi, BIOR55
Mark- och växtekologi, BIOR78Fiskeriekologi, BIOR67DNA-sekvenseringsinformatik II, BINP27Mikroskopi – Bio-imaging 7,5 hp, b, BIOS08
Molekylärbiol. metodik, BIOR79Mikrobiologi, BIOR18Genetisk analys I 7.5 hp, a, BIOR59Molekylär bioteknik, BIOR31
Mossor, lavar, svampar – bio. nat., BIOR11 (ej HT17)Modelleringstek. f. biol. syst. 7,5 hp, h, BIOS13Genetisk analys II 7,5 hp, b, BIOR60Molekylärgenetik, BIOR61
Mossor – morf. o. artid. 5 hp, d, BIOR73Mol. genetik i eukaryota org., BIOR49Immunologi, BIOR16Ornitologi, BIOR51
Neurobiologi, BIOR58Naturvård, S, BIOR23Mol. ekologi o. evolution, BIOR25Populations- o. samhällsekologi, BIOR69
Populations- o. samhällsekologi, BIOR69Sinnesbiologi, BIOR20Molekylär mikrobiologi, BIOR63Vattenvård, BIOR66
Programmering i Python, 7,5 hp, b, BINP16Växtens funktion, BIOR76Tillämpad ekotoxikologi, BIOR52Växternas evol. och adaptation, BIOR77
  Toxikologi, BIOR21Växternas systematik o. div. 10 hp, BIOR72
Projekt/praktik/examensarbete
Sidansvarig: