Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Toxikologi, 15 hp

BIOR21/EXTN50

Kursbeskrivning

Kursens mål är att:

  • ge kunskaper och orientering om toxikologiska grundbegrepp
  • ge insikt i toxikologisk arbetsmetodik, speciellt in vitro-tekniker
  • ge en bas för fortsatta studier och yrkesverksamhet.

Kursens innehåll: Allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Upptag, omsättning och utsöndring av för organismen skadliga substanser (toxikokinetik). Giftiga substansers verkningssätt på cell-, organ- och organismnivå (toxikodynamik). Toxikologisk metodik med försöksdjurskunskap, in vitro-tekniker och epidemiologi. Speciell toxikologi, t.ex. ekotoxikologi, livsmedels- och yrkestoxikologi, genotoxikologi, läkemedelstoxikologi och reproduktionstoxikologi.

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina.ledje [at] biol.lu.se

Huvudlärare

Stina Oredsson
Professor
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 94 97
E-post: Stina.Oredsson [at] biol.lu.se

kurslitteratur

VT17:

Mechanistic Toxicology. The molecular basis of how chemicals disrupt biological targets, Urs A. Boelsterli., Taylor & Francis 2007

Kursperiod

Kursen går under period 1 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.