Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kemisk ekologi, 15 hp

BIOR55

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och fokuserar på att du skall lära dig grundläggande teori om kemiska interaktioner i naturen och hur dessa påverkar antal och fördelning av organismer. Exempel på interaktioner är kemiskt försvar, kemisk kommunikation (hur finna partner och upprätthålla social struktur) och val av föda. Centralt är också att förstå hur dessa interaktioner kunnat uppstå och utvecklas samt det biosyntetiska ursprunget hos olika slags molekyler som förmedlar interaktionerna. Olika organismer och system från land, vatten och i marken tas upp som exempel. Genom laborationer och övningar ska du få insikt i hur aktiva substanser isoleras och identifieras och hur man testar deras biologiska aktivitet. Vidare behandlar vi hur man kan använda kunskap inom området för att utveckla olika övervakningssystem och för att kontrollera skadliga organismer på ett för miljön skonsamt sätt. Kursen avslutas med ett eget projekt där du använder dig av de metoder och den kunskap du inhämtat under kursen.

Projekt

Under kursens sista veckor gör du ett projekt och jobbar med någon eller några av de tekniker du tidigare kommit i kontakt med. Arbetet presenterar du sedan muntligt och skriftligt.

Tentamen

Skriftlig tentamen sker mot slutet av kursen, men även prestationer under kursens gång samt projektarbetet väger vi in vid betygssättningen.

Och sen då...

Kursen är lämplig om du vill fortsätta en forskarkarriär inom biologi där du studerar kemiska interaktioner eller använder kemiska metoder. Kursen är också lämplig för den generellt intresserade biologen som vill jobba utanför universiteten, t ex med anknytning till jord- och skogsbruk eller natur- och miljövård. Denna kurs kan du med fördel läsa tillsammans med andra fördjupningskurser t.ex. Molekylär ekologi och evolution, Ekotoxikologi, Evolutionär zooekologi, Sinnesbiologi, Växters evolution och adaptation, Akvatisk ekologi, Mark - och växtekologi och Bevarandebiologi. Kursen kan läsas tillsammans med kemisk ekologi hos insekter, som SLU i Alnarp ger.

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta.Persmark [at] biol.lu.se

Huvudlärare

Olle Anderbrant
Professor, enhetschef
Funktionell zoologi

Telefon: 046-222 49 97
E-post: Olle.Anderbrant [at] biol.lu.se

Kurslitteratur

 

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Schema

preliminärt schema (pdf)

Tentatillfällen

Omtentamen och uppsamlingstentor