Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatexamensarbete i molekylärbiologi och biologi, 15 hp

BIOK01 / MOBK01

Kandidatexamensarbetet ger vi som en kurs. Biologer och molekylärbiologer går kursen tillsammans, men blir registrerade på BIOK01 respektive MOBK01. Fördelarna med att göra examensarbetet i form av denna kurs är att du får förslag på möjliga projekt (inklusive handledare!) och att du blir klar och examineras ett givet datum (förutsatt att du jobbat på naturligtvis).

Exjobbskursen har ett startdatum (med upprop etc!), ett antal obligatoriska moment och deadlines, plus en ”gemensam” examination i slutet av kursen.

I början av kursen presenterar vi ett antal projektförslag inom biologi respektive molekylärbiologi. Vi uppmuntrar er att arbeta tillsammans två och två (för planering, fält/lab-arbete, analys etc.), men var och en skriver och lämnar avslutningsvis in ett eget arbete.

Obligatoriska moment

De obligatoriska momenten är:

  • Markerade föreläsningar/seminarier (se kursens schema, pdf; 24 kB)
  • Projektplan
  • Rapport i form av vetenskaplig uppsats, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning
  • Populärvetenskaplig muntlig presentation ("Science slam")
  • Kamratgranskning av en rapport inklusive populärvetenskaplig text
  • Inlämning av projektrapporten till Urkund
  • Muntlig presentation av arbetet
  • Muntlig opposition på annan persons presentation

Examination

Vid redovisningen presenterar du ditt examensarbete muntligt och genomför en opposition. Efter detta gör du de korrigeringar som föreslagits för ditt arbete och skickar rapporten (som PDF-dokument) och den populärvetenskaplig sammanfattningen (som word-dokument) till Jóhanna Jónsdóttir på Utbildningskansliet: Johanna_Bjarney.Jonsdottir [at] biol.lu.se.

Kandidatexamensarbete "på egen hand"

Du har också möjlighet att göra kandidatexamensarbetet ”på egen hand”. Då måste du själv söka upp handledare och projekt. Dessa projekt kan du även genomföra "utanför" de ordinarie kursperioderna. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen.

Börja med att kontakta Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) så du får instruktioner, din behörighet kontrollerad etc.

Innan du kan bli registrerad (på BIOK01/MOBK01) måste du kontakta kursledaren Bengt Hansson (Bengt.Hansson [at] biol.lu.se). Detta är mycket viktigt för att din examination och övriga obligatoriska moment ska kunna planeras! Bengt Hansson godkänner också din projektplan.

Samma moment som är obligatoriska på den ordinarie kursen (utom föreläsningarna och seminarierna) är även obligatoriska om du gör kursen ”på egen hand”.

Ditt arbete avslutas med att du examineras tillsammans med ”kursen” ovan. Det innebär att examinationstillfällena är i början av juni (slutet vt), i mitten av januari (slutet ht) och vid ett extra tillfälle i slutet av augusti eller i början av september. Inför examinationen kontaktar du i god tid kurs-/examinationsansvarig Bengt Hansson (Bengt.Hansson [at] biol.lu.se). Du skickar in din skriftliga rapport till Bengt och får en annan students rapport att granska. Den korrigerade versionen av ditt arbete lämnas därefter in via Urkund. Du får då också en annan students arbete som du skall opponera muntligt på.

Vid redovisningen presenterar du ditt examensarbete muntligt och genomför en opposition. Efter detta gör du de korrigeringar som föreslagits för ditt arbete och skickar din rapport (som PDF-dokument) samt den populärvetenskaplig sammanfattning (som word-dokument) till Johanna Jonsdottir på Utbildningskansliet: Johanna_Bjarney.Jonsdottir [at] biol.lu.se.

Läs gärna de populära sammanfattningarna för exjobb i biologi och molekylärbiologi

Kursplaner

Sidansvarig:

Studievägledare

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta.Persmark [at] biol.lu.se

Christina Ledje
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina.Ledje [at] biol.lu.se

Huvudlärare

Per Henningsson
Forskare
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 49 96
E-post: Per.Henningsson [at] biol.lu.se

Bengt Hansson
Universitetslektor
MEMEG

Telefon: 046-222 49 96
E-post: Bengt.Hansson [at] biol.lu.se

Ansvarig för examensarbeten som utförs utanför de ordinarie kursperioderna, läs mer under Kandidatexamensarbete "på egen hand".

Kurslitteratur

Johnson S, Scott J (2009) Study and communication skills for the biosciences. Oxford University Press (Några ex. finns att låna)

Kursperiod

Kursen går två gånger per år, period två på höstterminen och period 2 på vårterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Preliminärt schema (pdf; 28 kB)

Projektförslag och bedömning