Internt biologi

Här på Biologiska institutionens interna sidor hittar du information som du kan ha nytta av i ditt arbete. Under personaladm. finns info om vad som gäller din anställning, under grundutb. hittar du det som rör undervisning, under forskarutb. finns info för både handledare och doktorander och under vem gör vad hittar du ledamöter i grupper, arbetsmiljö- och IT-info etc.

Tycker du att någonting är konstigt, att något saknas eller sitter du på relevant information? Hör av dig till Inger Ekström.

Forskningsstöd på webben

Funderar du på om din forskning kan kommersialiseras eller vad det finns för möjligheter för extern forskningsfinansiering? På naturvetenskapliga fakultetens webbsida finns samlad information samt kontaktuppgifter till personer som är ansvariga för fakultetens förfrågningar.

 

 

 

 

Translate this page
 
BioBullen

E-postlistor
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00