Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nicoletta Faraone

Postdoktor | FD

Vad jag arbetar med

Jag arbetar med identifiering av feromoner och värdväxtsubstanser hos fröätande vivlar. Frågeställningen är: Hur kan man använda sig av dessa föreningar för att utveckla miljövänliga metoder för övervakning och kontroll av vivelpopulationer i klöverutsäde?

Min bakgrund

Mina intressen är feromoner och semiokemikalier, deras roll att förmedla ett "budskap" och studium av deras potentiella aktivitet, särskilt utreda dofter och smaker, och att spåra dem från källa till mottagare.

Under min master (organisk kemi, 2008) och min doktorsexamen (kemisk ekologi, 2012), var min forskning inriktad på fytokemisk analys av växters sekundära metaboliter och samspelet med växtsemiokemikalier och insektsferomoner.

Strax efter min doktorsexamen flyttade jag till Kanada för att arbeta med isolering, identifiering och syntes av värdväxtmärkningsferomoner avgivna av honor efter äggläggning hos tvåvingearten Rhagoletis mendax. Forskningen gav en uttömmande beskrivning av äggläggningsbeteendet och den repellerande effekten av extrakt som innehåller värdväxtmärkningsferomon. Samtidigt arbetade jag på den potentiella användningen av vegetabiliska produkter i skadedjurshanteringsprogram. Projektet resulterade i en ny innovativ strategi att använda eteriska oljor för att ge synergistisk effekt på konventionella insekticider.

Mikroskopering
Identifiering av klövervivlar. Foto: Erling Jirle

Publikationer

Sidansvarig:
Nicoletta Faraone
E-post: nicoletta.faraone [at] biol.lu.se

Postdoc

Funktionell zoologi

+46 46 222 44 98

E-D224

4

Forskargrupp

Feromongruppen

Postdokvärd

Olle Anderbrant

Publikationer

Publikationslista 2008–2015 [pdf, 77 KB]