Inger Henrekson Ekström, informatör

Jag ger råd och support i allmänna kommunikationsfrågor, likaväl som i mer specifika tekniska webbproblem. Hos mig kan både forskare och institutionens webbredaktörer få hjälp med allt från publiceringsbilder till användarproblem i vårt publiceringssystem. Och framförallt ser jag till att informationen kommer ut.

Jag arbetar med biologiska institutionens externa och interna kommunikation och är både webbansvarig och webbredaktör för institutionens webbplats. Som ansvarig och redaktör för vårt e-postnyhetsbrev BioBullen försöker jag hålla koll på vad biologerna sysslar med både inom och utom Biologiska institutionen. Jag är dessutom med i institutionens IT-grupp och Naturvetenskapliga fakultetens IT-råd och har varit med i referensgrupper för både omdesignen av Lunds universitets grafiska profil och webbprojektet.

Jag har min akademiska bakgrund i Lund, och startade min karriär som biolog. Mitt intresse för kommunikation tog överhanden och jag började studera media- och kommunikation. Jag har bland annat läst grafisk design, sociala medier och fotografi – visuell kommunikation. Är du nyfiken på vad jag gjort så titta gärna i min portfolio.

Ekologisk snö. Foto: Inger Eksröm


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-09-09

Inger Ekström
Kontaktinformation

Inger Ekström
informatör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462224088

E-post:
inger.ekstrom@biol.lu.se

Portfolio
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00