Anne Fogelberg, forskningsadministratör

I mitt arbete sysslar jag mest med olika typer av ekonomifrågor rörande forskningsprojekt, t ex bokföring, kund- och leverantörsfakturor, reseutlägg och handläggning av kontrakt. I samarbete med forskarna handlägger jag den ekonomiska rapporteringen av forskningsanslag till finansiärerna. Tillsammans med Galina Garkavij sköter jag ekonomin för enheterna evolutionär ekologi, biodiversitet och MEMEG.

Ytterligare arbetsuppgifter är registrering av forskarutbildningskurser och andra doktorandaktiviteter i LADOK. Jag försöker också lösa de administrativa problem som ofta kan uppstå inom forskningsenheter.

Jag är representant för den tekniska och administrativa personalen i Biologiska institutionens styrelse. Jag är också sekreterare i institutionens forskarutbildningsnämnd.


Tillbaka

Sidansvarig: Inger Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Biologiska institutionen

Uppdaterad: 2013-09-09

Anne Fogelberg
Kontaktinformation

Anne Fogelberg
forskningsadministratör
Biologiska institutionen

Tel:
+46462229315

E-post:
anne.fogelberg@biol.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00